Om Lyngsbo

Lyngsbos formål:

Ved aktiviteter ud fra Lyngsbolejren at forkynde evangeliet om Jesus Kristus i overensstemmelse med Bibelens ord og den evangeliske-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.

Udlejning:

Lyngsbolejren udlejes bl.a. til søndagsskolernes sommerlejre, lejrskoler, foreninger og familiefester.

Ordens- og brugsregler:

Der findes to ringbind med rengøringsanvisninger, bygningstegninger, brugervejledning for installationer m.m.

 1. Det forudsættes, at Lyngsbolejren ikke anvendes i strid med institutionens formål
 2. Alkoholholdige drikke samt narkotiske stoffer må ikke nydes eller bydes på Lyngsbos område. Undtagelsesvis dispensation fra alkoholdige drikke kan kun ske ved henvendelse til formanden, Mona Nissen, som vurderer dispensationen i hvert enkelt tilfælde.
  Hvis der opnås dispensation, er den kun gældende til det søgte arrangement, der kan ikke søges for flere år ad gangen.

Børne- og ungdomsorganisationer kan ikke opnå dispensation.

 1. Beskadigelse af bygninger, inventar og service drages lejer til ansvar for og udbedres for lejers regning efter gældende priser. Under beskadigelser regnes også klistermærker, tegning og skrivning på bygninger og inventar, hvilket erstattes med min. 250 kr. pr. skade.
  Det er ikke tilladt at spille bold op ad muren.
 2. Stole og borde må ikke stilles uden for. Madrasser må ikke fjernes fra køjer og senge. Madrasserne skal altid benyttes med eget lagen.
 3. Udenomsarealer skal være ryddede, fliser fejes, bænke o.lign. skal sættes på plads efter brug. Affald som pap, flamingo, flasker og diverse dåser skal man selv tage med sig eller køre det ud på genbrugspladsen. Se kørselsvejledning under links
 4. Ved mangelfuld rengøring og oprydning forbeholder bestyrelsen sig ret til at foretage rengøring på lejers regning.
 5. Rygning er kun tilladt udenfor. Vi forventer også her, at I rydder op efter jer.
 6. Ved alle døre og nødudgange, skal der være fri passage.